loading...
 • Управлявай своя дом
  Висококачествени решения за контрол и мониторинг на системи и процеси в дома и в сградата
  Концепция за интелигентен дом
 • Решения
  за автоматизация
  безжични решения, сензорни мрежи, системи за контрол и събиране на данни, мониторинг и управление на инсталации
  Научи повече
 • Управление
  на дома през мобилни устройства
  Научноизследователската и развойна дейност, производството и внедряването на Zigbee, EnOcean, LoRa, Wi-Fi
  Научи повече

Партньори


InfoPub
BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

Тозии нтернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ .
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от "2 Грийн Хоумс" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.