loading...

Условия за ползване

Условия за ползване

Моля да прочетете внимателно тези правила и условия (по-нататък наричани „условия“), преди да използвате уебсайта на 2 Грийн Хоумс ООД (по-нататък наричан „уебсайт“). Използването на този сайт от Ваша страна означава, че се съгласявате с тези условия. Ако не сте съгласни с условията, моля, не използвайте сайта.

Собственост върху уебсайта

Този уебсайт е собственост на и се управлява от 2 Грийн Хоумс ООД (по-нататък наричано 2 Грийн Хоумс), регистрирано в България.

Разрешение за използване

Можете свободно да разглеждате този уебсайт,  да разпечатвате или сваляте показаните в него материали за Ваши лични, нетърговски нужди, при условие че се съгласявате и приемате без изменения забележките, правилата и условията, изложени в това споразумение, и при условие че спазвате всички авторски права, търговски марки и други права на собственост. Не е позволено да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, препредавате или разпространявате по какъвто и да е начин съдържанието на този уебсайт, включително текстове, графики, изображения, аудио и видеоматериали, за публични или търговски цели без писмено разрешение от 2 Грийн Хоумс. Забранено Ви е също така да използвате каквато и да е част от съдържанието на този уебсайт в рамките на който и да е друг сайт в интернет по какъвто и да е начин.

Използването от Ваша страна на този уебсайт представлява съгласие със и приемане на залегналите тук забележки, правила и условия без изменения. В допълнение, като условие за използване на този уебсайт, Вие декларирате и гарантирате пред 2 Грийн Хоумс, че няма да използвате уебсайта за каквато и да е цел, която може да се окаже незаконна, неморална или забранена по силата на тези правила, условия и забележки.

 

Информация от потребителя

Всички съобщения или материали, които подавате към уебсайта чрез имейл или по друг начин, не са и няма да бъдат третирани като поверителна и лична информация. Всичко, което предавате или изпращате, може да бъде използвано от 2 Грийн Хоумс за всякакви цели. Забранено Ви е да изпращате до или от този уебсайт каквито и да било незаконни, заплашителни, злепоставящи, клеветнически, нецензурни, порнографски или други материали, които биха могли да представляват нарушение на някой закон.

 

Връзки до и от други материали

2 Грийн Хоумс може да използва хипервръзки към сайтове на трети лица. Свързаните сайтове не се контролират от 2 Грийн Хоумс и по никакъв начин 2 Грийн Хоумс не носи отговорност за съдържанието на който и да било свързан сайт или за съдържанието на сайтове, свързани с такива сайтове. 2 Грийн Хоумс не осигурява одобрение на фирмите или продуктите, към които може да предоставя хипервръзки, и 2 Грийн Хоумс си запазва правото да отбелязва това на своя уебсайт. 2 Грийн Хоумс си запазва правото едностранно да преустановява всяка връзка или софтуер за свързване в всеки един момент. Ако решите да осъществите достъп до сайт на трето лице, свързан с този уебсайт, извършвате това на своя собствена отговорност.

 

Съдържание

2 Грийн Хоумс се стреми да осигурява точно и актуализирано съдържание на страниците на уебсайта, като например, но не само описание на предлаганите продукти. Съдържанието на този уебсайт подлежи на обновяване без предварително уведомление. По тази причина 2 Грийн Хоумс не гарантира верността и актуалността на въпросното съдържание.

Посетителите на уебсайта на 2 Грийн Хоумс приемат без възражения освобождаването на 2 Грийн Хоумс от всякаква отговорност за съдържанието на уебсайта, софтуера на уебсайта или начина, по който се използват.

 

Интелектуална собственост

Текстовете, изображенията, базите данни и другите елементи в този уебсайт, както и самият уебсайт са защитени с авторско право и с правото на създателя на базата данни. Някои от имената, знаците и логата в този уебсайт са защитени със запазени търговски марки или търговски наименования.

Нищо, съдържащо се в този уебсайт, не може да се тълкува като даващо разрешение или право да се използва която и да е търговска марка, включена в уебсайта, без писмено разрешение от 2 Грийн Хоумс или трето лице, което е собственик на търговските марки, изложени в уебсайта.

Всяко копиране, адаптиране, превеждане, преработване, видоизменяне или каквато и да е друга употреба на целия уебсайт, част от него или неговите защитени елементи под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин са строго забранени.

 

Защита на данните

2 Грийн Хоумс събира и обработва информация за поведението на потребителите на този уебсайт за маркетингови и статистически цели. За повече информация относно данните, събирани от 2 Грийн Хоумс, и мерките, които се предприемат за опазване поверителността на данните на потребителите, прегледайте „Политика на поверителност“ на 2 Грийн Хоумс.

 

Отговорност

Използването и разглеждането на този уебсайт е на Ваша собствена отговорност. 2 Грийн Хоумс не гарантира, че програмното осигуряване, използвано за този уебсайт, както и информацията или които и да е други услуги, предоставяни посредством уебсайта, са без грешки и че тяхното използване ще бъде без прекъсвания. 2 Грийн Хоумс изрично отхвърля всякакви гаранции, свързани с гореизложените въпроси, включително, без ограничения, такива, които са свързани с точността, състоянието, продаваемостта и пригодността за определена цел.

Независимо от всичко, което може да се тълкува в обратен смисъл в този уебсайт, 2 Грийн Хоумс при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да било загуби, пропуснати ползи, косвени, специални, случайни, последващи или други подобни щети, произтичащи от или във връзка с този уебсайт или от използването на която и да е услуга, предлагана посредством уебсайта.

 

Отказ на отговорност

Материалите и съдържанието, публикувани в този уебсайт, се предоставят „такива, каквито са“, без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост, ненарушаване на интелектуалната собственост или пригодност за конкретна цел. В никакъв случай 2 Грийн Хоумс не носи отговорност за каквито и да било щети (включително, без ограничения, щети от пропуснати ползи, прекъсване на работата или загуба на информация), произтичащи от използването на или невъзможността да се използват материалите, дори в 2 Грийн Хоумс да са били уведомени за вероятността на такива щети.

Освен това 2 Грийн Хоумс не гарантира точността или пълнотата на информацията от връзките или другите елементи, съдържащи се в тези материали, които са били предоставени от трети лица.

 

Поръчки на продукти

2 Грийн Хоумс не може да гарантира наличността на всеки конкретен продукт, показан на страниците на уебсайт.  Все пак фирмата полага всички възможни усилия, за да изпълни всички поръчки. 2 Грийн Хоумс си запазва правото да прекрати продажбата на който и да е продукт, посочен в уебсайта, по всяко време и без предизвестие.

 

Актуализации

2 Грийн Хоумс си запазва едностранното право да актуализира, допълва, променя и видоизменя своите Условия и Политика на поверителност по всяко време. Всички подобни актуализации, допълнения, промени и видоизменения са обвързващи за всички потребители и посетители на Сайта на 2 Грийн Хоумс и ще бъдат публикувани в него.

 

Приложимо право и компетентен съд

Тези условия и използването на уебсайта от Ваша страна ще се подчиняват на законодателството на България.