loading...

Електроенергийна ефективност

Решението „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ цели да оптимизира изразходването на електрическа енергия. Това става като:

  • енергията се измерва и се визуализира с цел предприемане на мерки за ограничаване на неефективните разходи;
  • реализира се ръчно, локално или дистанционно управление на електрически уреди;
  • реализират се алгоритми за оптимално автоматично управление на енергийни товари.

Това решение е ефективно във вилни зони, жилища, които се дават под наем, хотелски стаи, но и при възрастни обитатели, които живеят самостоятелно, и деца, които са сами в къщи и за които е необходим известен контрол на ползването на уреди.

Решението позволява на потребителите сами да оптимизират разходите на енергия за дома си, при това в рамките на минути и часове. Това е нещо, което навлиза в ежедневието и все повече потребители имат проактивна роля при определянето на разходите си както на вода, така и на електрическа и топлинна енергия.

Измерването на електрическа енергия става с електромери, които са различни по място на монтаж, предназначение и характеристики. Те могат да са :

- самостоятелни мерители на енергийни параметри - за жилище или отделни токови кръгове,

- мерители като съставна част на умен контакт или умно реле.

 

Електромерите се монтират на входна захранваща точка за цялото жилище, на токови кръгове, в конзоли на контакти, като умни контакти или разклонители. Измерват потреблението на основни домакински уреди – печка, съдомиялна, пералня, кафеварка, кана за топла вода, прахосмукачка, телевизор и др. Електромерите изпращат периодично стойности на измерената активна електрическа енергия (EA) и мощност (P), и други електрически параметри.

Цената на електрическата енергия зависи от тарифата и от типа на потребителя – битов или небитов.

Битовите потребители плащат цена, която зависи само от количеството използвана енергия, а небитовите потребители, освен такава цена, плащат и такса за присъединяване към разпределителната мрежа. Има три начина на измерване:

  • с една скала – цената е само за един вид енергия;
  • с две скали – цените са за нощна енергия и за дневна енергия;
  • с три скали – цените са за нощна енергия, за върхова енергия и за дневна енергия;

Прогнозната месечна цена по мощност дава приблизителна оценка за месечната сметка, ако се консумира непрекъснато енергия с текущата мощност. Тя се изчислява като функция на мощността и други параметри.

Прогнозната месечна цена по история показва ориентировъчно каква би била месечната сметка, ако средно дневният разход до края на отчетния период е същият, какъвто е средно дневния разход от началото на отчетния период.

Визуализацията може да включва следните типове екрани:

  • екрани с текущи данни от мерителите - показват прогнозната цена, текущата мощности, стойности на електрически параметри, състоянието за включен/ изключен товар. От такъв екран също би могло да се подават команди за включване/изключване на товари.

Eкрани с текущи данни от мерителите

показват прогнозната цена, текущата мощности, стойности на електрически параметри, състоянието за включен/ изключен товар. От такъв екран също би могло да се подават команди за включване/изключване на товари.

 

Eкрани с текущи данни от мерителите

Графиките са за различни параметри, например: консумирана енергия, цена, минимална и максимална мощност.
Освен това са за различен период, за седмица, месец, за година.

Eкран ЖУРНАЛ за времената на включване и изключване на енергийните товари

Решението „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ обезпечава и автоматично управление на товари, които са свързани към контактори, умни контакти, умни релета или домашни уреди с вградена интелигентност.

Примери за управление БОЙЛЕР:

Управление на електрически бойлер с функция програматор

Бойлерът се включва всеки ден, два часа преди края на нощна тарифа и се изключва след 1.5 часа.

Конфигурират се времето на включване и времето за работа.

Режимът на автоматично управление може да се включва и изключва от телефон, панел или дистанционно. Бойлерът може да се включва и ръчно чрез телефон, панел или дистанционно.

 

Управление на електрически бойлер по температура на водата и нощна тарифа

Бойлерът се включва в изчислено време така, че да достигне желаната температура 5-10 минути преди края на нощната тарифа. Изключва се при достигане на желаната температура, ако е в нощна тарифа.

Извън нощната тарифа поддържа температурата на топлата вода в определени граници.