loading...

Дистанционно управлявате инсталациите в градината си – дори от друга държава. През интернет можете да видите количеството почвена влага в контролни точки от вашата градина, да включвате и изключвате напоителната инсталация, да пълните резервоара с вода за поливане и да отчитате температурата на водата, да следите водното ниво в кладенеца, да предпазвате сондажната помпа от работа на сухо.

Функциите по поливане могат да се изпълняват и автоматично, в съответствие със степента на засушаване на почвата, отчитайки вида на поливаните растения, степента на тяхното развитие и състоянието на околната среда.

Системата може да ви информира и за други показатели, касаещи вашите растения – например температура, интензитет на слънчевата радиация и особено в спектъра на т.н. фотосинтетична активна радиация (ФАР).

Оранжерията също подлежи на автоматизация, като се осигурява проветряване чрез отваряне на прозорци, вентилация и поддържане на необходимата влажност и температура.

Редица съоръжения и инсталации на двора като осветление, фонтан, басейн, врати, стопански помещения могат да се управляват по индивидуални алгоритми.