loading...

Решението се отнася както до сигурността на сградите, така и на техните обитатели.

За сигурността на сградите се грижат редица безжични сензори, които по функционалност са характерни за конвенционалните охранителни и противопожарни системи като:

 • датчици за състояние на врата/прозорец, регистриращи състояние отворено/затворено на врата, прозорец, чекмедже и др.;
 • датчици, регистриращи отваряне, наклон, преместване, удар, вибрации. Може да се използват за охрана на врати, прозорци, ценни предмети и др.;
 • датчици за движение;
 • датчици за присъствие;
 • акустични датчици за счупено стъкло;
 • датчици за наводнение;
 • датчици за наличие на газ;
 • пожароизвестителни датчици;

Към тези базови датчици може да се добавят и бутони за дистанционно управление, сирени, индикатори. С цел пълнота на изгражданата система за сигурност се използват и информация от приборите, които дават данни за включен електроуред и опасно висока консумация от електроуред.

Основните функции на решението „СИГУРНОСТ“ са:

 • наблюдение (мониторинг) на статуса на сградата;
 • автоматично изключване на уреди при възникнала опасност;
 • известяване при откриване на отклонения.