loading...

Това решение се прилага за  мониторинг и управление на температурата в помещения.

За целите на „ТОПЛИНЕН КОМФОРТ“ най-често се прилагат следните устройства:

 • сензори за измерване на температурата на въздуха в помещения, обикновено в комбинация с измерване на влажността на въздуха;
 • сензори за измерване на температурата на подово отопление;
 • сензори за измерване на температура на водата на радиатор,
 • сензори за измерване на външната температура;
 • устройства за задаване на температурата в помещение (стаен термостат), обикновено те са с вграден сензор за измерване на температурата;
 • сензори за отворен/затворен прозорец;
 • устройство за измерване на електрически параметри (електромер);
 • актуатор за управление на вентил на радиатор;
 • IR актуатори  за управление на радиатор;
 • умни контакти;
 • умни релета и др.


Основните функции за реализиране на  „ТОПЛИНЕН КОМФОРТ“ са:

 • наблюдение (мониторинг) на температури;
 • поддържане на температура.


Препоръчителни стойности на температурата в помещение

Каква да бъде температурата в дадено обитаемо помещение силно зависи от предпочитанията на обитателите му.  По-долу са дадени някои препоръчителни стойности според публикации на Световната здравна организация (https://www.who.int) и OVO Energy Ltd (https://www.ovoenergy.com):
- Препоръчителна базова стойност на температурата в помещение през зимата: 18°C, когато в него се намират здрави и добре облечени хора;
- Средно статистически във всекидневните на  домовете на хората в Англия през зимата се поддържа температура 18-21°C;
- Това са стойностите от някои базови проучвания за температурата в помещение по отношение усещането на комфорт и риска за здравето:

 •  > 24°C  - сърдечно-съдов риск
 • 18-21°C -  комфортна температура
 • 18°C   - минимум за комфорт
 • 12-16°C   - респираторен риск
 • <12°C  - сърдечно-съдов риск
 • 9°C – риск от хипотермия.


Поддържането на температурата може да става със следните алгоритми:

 • позиционен регулатор за отопление;
 • пропорционален регулатор за отопление;
 • седмичен график.

 

Мониторинг на температури

На един или няколко екрана се показват текущите стойности на температури. Стойностите могат да се показват в различни цветове в зависимост от зададени граници за ниска, нормална и висока температура.

Измерените температури се архивират.

Чрез графични трендове се показват стойностите на температури за различни периоди, например: седмица, месец и година
Трендовете могат да показват няколко величини, минимални, максимални и средни стойности.

Когато направим клик в някоя точка на графичното изображение, се показва четяща линия със стойностите на показваните величини и точното време.

Скалата на показваните величини е адаптивна, максималната стойност зависи само от максималните стойности на показваните величини.

Онагледяване на температурните стойности

Температурна графика

Следене на околната температура

Режимите на работа на регулаторите са:

Режимите на работа на регулаторите са:

 • автоматично управление,
 • ръчно управление.

 

Режимите ръчен/автоматичен се сменят от визуализационен екран.

 

В автоматичен режим се изпълнява алгоритъм за управление и регулаторът се стреми да поддържа температура (Т), равна на заданието (SP). Човешката намеса се свежда до установяване на желаната стойност на SP, чрез задаване на стойност в екран от визуализацията или чрез устройство за  задаване на  температура  - т.н. термостат. Освен с човешка намеса SP може да се управлява и от програма за седмичен график.

В ръчен режим човекът въздейства директно върху актуатор, управлявайки п

о този начин съответно нагревател, конвектор, радиатор или климатик. Тази намеса може да стане от визуализационен екран или от безжично устройство за дистанционно управление.