loading...

Платка EnR1 (EnOcean) за Raspberry Pi

EnR1 е развойна разширителна платка за Raspberry Pi, която осигурява EnOcean комуникация.

Работи с Raspberry Pi 2B, 3B, 3B+ и 4B.

Платката не следва Raspberry Pi HAT mechanical specification.

За реализиране на EnOcean комуникация се използва радиомодул TCM310. Комуникацията между процесора на Raspberry Pi и радиомодула е по сериен интерфейс. Има възможност за свързване на външна антена чрез конектор U.FL, или за монтаж на ’whip’ антена директно на платката.
Часовникът за реално позволява правилно отчитане на астрономическото време при отпадане на захранване и/или липса на интернет свързаност на Raspberry Pi . При липса на захранване часовникът се захранва от литиева батерия. Комуникацията между процесора на Raspberry Pi и часовника е по интерфейс I²C.
Платката има енергонезависима памет, която позволява да се съхраняват конфигурационни данни или да се реализира ID EEPROM съгласно Raspberry Pi HAT requirements. Комуникацията между процесора на Raspberry Pi и енергонезависимата памет е по интерфейс I²C.
На платката има бутон, който позволява да се имплементира потребителска функция - например избор на режими на работа.

На платката има два светодиода, чрез които се показва:

- LED1 - наличие на захранващо напрежение;
- LED2 – потребителска функция, например режим на работа.

На платката е осъществен интерфейс за управление на външен вентилатор. Софтуерът на Raspberry Pi може да следи температурата на процесорната част и при повишаването ú над определени граници да включва вентилатор за охлаждане. Вентилаторът се управлява чрез ШИМ, което позволява регулиране на оборотите му.
Платката е с монтиран 2х20 съединител за връзка към Raspberry Pi.