loading...

ZBR1 работи с Raspberry Pi 2B, 3B, 3B+ и 4B.
Платката не следва Raspberry Pi HAT mechanical specification.

За реализиране на ZigBee комуникация се използва радиомодул E18-MS1PA1-IPX. Комуникацията между процесора на Raspberry Pi и радиомодула е по сериен интерфейс. Опроводени са и сигнали, позволяващи презареждане на фърмуера на радиомодула. Радиомодулът е с вграден конектор U.FL за свързване на външна антена. E18-MS1PA1 е с вградени безжичен контролер CC2530 и CC2592 разширител на обхвата с интегрирани PA+LNA.

Часовникът за реално време позволява правилно отчитане на астрономическото време при отпадане на захранване и/или липса на интернет свързаност на Raspberry Pi. При липса на захранване часовникът се захранва от литиева батерия. Комуникацията между процесора на Raspberry Pi и часовника е по интерфейс I²C.
Платката има енергонезависима памет, която позволява да се съхраняват конфигурационни данни или да се реализира ID EEPROM съгласно  Raspberry Pi HAT requirements. Комуникацията между процесора на Raspberry Pi и енергонезависимата памет е по интерфейс I²C.

На платката има бутон, който позволява да се имплементира потребителска функция - например избор на режими на работа.
На платката има три светодиода, чрез които се показва:

  • LED1  - наличие на захранващо напрежение;
  • LED2 – потребителска функция, например режим на работа;
  • LED3 – потребителска функция, например статус на ZigBee комуникация.

На платката е осъществен интерфейс за управление на външен вентилатор. Софтуерът на Raspberry Pi може да следи температурата на процесорната част и при повишаването ú над определени граници да включва вентилатор за охлаждане. Вентилаторът се управлява чрез ШИМ, което позволява регулиране на оборотите му.
Платката е с монтиран 2х20 съединител за връзка към Raspberry Pi.