loading...

В студения сезон непрекъснатата вентилация на класни стаи, детски градини, офиси с отворен план, лекционни зали, спортни съоръжения и др. е възможна само в ограничена степен. Често стаите се проветряват само когато вече е твърде късно и качеството на въздуха вече е достигнало критично ниво. Това се отстранява от така наречените CO2 сензори, които непрекъснато измерват съдържанието на CO2 във въздуха в помещението чрез интегриран сензор. Съгласно препоръките на Комисията за хигиена на въздуха в помещенията (IRK) се счита, че качеството на въздуха в помещенията е адекватно , ако съдържанието на CO2 в помещението не надвишава стойност от 1000 ppm (CO2 частици на милион). ...още

Video

Направи първата стъпка към
2Green Homes!