loading...

 SAB+ – Новият безжичен актуатор за вентил

Новият безжичен актуатор за вентил EasySens® SAB + е специално проектиран за оптимизиран енергийно-ефективен контрол на радиатори и подово отопление в търговски помещения.

Новият SAB + използва температурната разлика между околната температура и температурата на радиатора (thermal energy harvesting), за да генерира енергия, достатъчна да задвижи вентила и да изпраща / приема съобщения по EnOcean (т.н. наречения „Seebeck Effect“). EnOcean е стандарт за безжична сградна автоматизация. За успешен и бърз монтаж SAB + се доставя със зареден кондензатор.

Да се реализира demand-controlled отопление вече е лесно както никога досега, тъй като не се изисква поддръжка или подмяна на батерии. Освен това могат да бъдат спестени забележителни количества енергия и като следствие и разходи за отопление.