loading...

Качество на въздуха

Защо качеството на въздуха в помещенията е толкова важно за здравето на хората?

Качеството на въздуха в помещенията днес има ново значение, тъй като много офиси, спортни зали, магазини, училища, ресторанти и други затворени пространства отварят вратите си в условията на Covid пандемия. Вентилацията на работните помещения играе първостепенна роля при обезпечаване  на сигурност и защита на здравето на служителите.

В миналото мониторингът на въздуха в помещенията обикновено беше ограничен до измерване на температура и влажност. Сега, по време на пандемия, измерването и наблюдението на параметри като CO2, VOC и PM 2.5 е също много важно. Правилната вентилация в обитаваните помещения намалява значително риска от инфекции, включително от коронавирус. А кога е най-удачното време за проветряване? Нивото на въглероден диоксид  може да бъде ключовият показател за това!

По закон в работните помещения трябва да се поддържат разумна температура и минимални стандарти за качество на въздуха, а при на влошаване  на микроклимата е необходимо ранно предупреждение под формата на видима или звукова аларма.

Интелигентните сензори са високо ефективен начин за справяне с тези проблеми, защото създават безопасна, комфортна и здравословна среда за работещите.

Интелигентните сензори събират данни в реално време и ги изпращат чрез  безжична връзка към локална web станция . Използвайки браузър на телефон, таблет или компютър вие получавате точна и ясна представа за качеството на въздуха във вашата сграда. Освен това можете да адаптирате вашите системи за отопление, охлаждане и вентилация, създавайки комфортна, околна работна среда. Тук има и допълнителен бонус - ще използвате само енергията, от която се нуждаете и така ще бъдете енергийно по-ефективни и ще намалите разходите за експлоатация.

Как интелигентните сензори могат да следят качеството на въздуха в помещенията

CO2 (въглероден диоксид). Използването на сензори за наблюдение на нивата на въглероден диоксид (CO2) може да ви предупреди за всяко увеличение и да гарантира, че осигурявате точното количество вентилация. Това е ключов аспект на поддържането на сигурността на вашия офис, намалявайки риска от Covid инфекция. Има все повече доказателства, че нивата на въглероден диоксид са пряко свързани с разпространението на инфекцията във въздуха, така че използването на сензори за събиране на точна информация в реално време може да подпомогне безопасността на вашата сграда и да автоматизира управлението. Например, ако се установи, че нивата на CO2 се повишават, сензорите могат да задействат стайна вентилационна система.

Доказано е също, че високите нива на въглероден диоксид имат отрицателно въздействие върху мозъчните функции. Те могат да причинят главоболие и да намалят способността за обработка на информация и вземане на решения - така че могат да повлияят и на производителността.

Т (температура). Интелигентните сензори измерват индивидуалната стайна температура, като данните ви позволяват да автоматизирате климатичните уреди, така че температурата да се поддържа постоянна и комфортна. Твърде горещо и хората стават мудни. Твърде студено и те не могат да се съсредоточат върху поставената задача.

RH (относителна влажност). Използването на сензори за измерване на относителната влажност на въздуха дава възможност да бъде автоматизирано управлението на овлажнители и влагоуловители и да се гарантира, че влажността на въздуха е в оптимални граници. Високото количество водна пара във въздуха може да бъде една от основните причини за дискомфорт в офиса,  да причини главоболие, да изостри състояния като астма. Ефектите върху самата сграда също могат да бъдат опасни. Мухъл, акари и бактерии обичат влажна среда и те също може да са причина за дихателни проблеми на обитателите.

Твърде малкото влажност е също нежелателна. Ако въздухът е прекалено сух, това може да доведе до сърбеж на кожата, сухота в очите и възпалено гърло.

PM2.5 (фини прахови частици с размер до 2.5 µm). Фините прахови частици са отговорни за засилването на алергии, астматични пристъпи, дихателни смущения, рак на белия дроб, както и увеличен риск от възпаление на средното ухо при децата. Освен това се предполага, че праховите частици имат въздействие върху заболяванията на сърцето и кръвообращението (например сърдечен инфаркт). Степента на въздействието на частиците върху дихателните пътища зависи и от големината им: колкото по-малки са частиците, толкова по-дълбоко проникват те в белите дробове на човека. Такива частици могат да бъдат многократно по-вредни от обикновения цигарен дим или обикновен въглероден диоксид и други парникови газове.

Финият прах с размер под 10 µm достига до по-ниските отдели на дихателната система, като води до увреждане на тъканите в белия дроб, тъй като филтрирането от страна на носовата кухина не е достатъчно за частици с размер под 10 микрона. По този начин ултра фини частици с размери под 0,1 µm достигат до алвеолите на белите дробове и се отстраняват от там много бавно или не се отстраняват.

От какво се състои системата за мониторинг на качеството на въздуха в помещения
 
Базовата конфигурация на системата се състои от:
-    сензори за СО2;
-    локална WEB станция;
-    WEB приложение.

Сензор за СО2. Измерва концентрацията на СО2 в ppm единици. Периодично изпраща данните към локалната станция чрез безжична Wi-Fi комуникация. Чрез LED индикатори алармира за повишени нива на концентрацията на CO2. Захранва се с мрежов адаптер.

 

Локална WEB станция. Събира данни от всички сензори, управлява всички актуатори. В нея са инсталирани WEB приложение за дистанционно наблюдение и ръчно управление, както и софтуер за автоматично управление. Станцията се свързва към локалната компютърна мрежа (LAN) и се захранва с мрежов адаптер.
 

WEB приложение. Това приложение осигурява HMI (човеко-машинен интерфейс) за наблюдение на сензорите. Информация за данните от сензорите се показва на панел,   както и на графични трендове за последните седмица, месец и година.


Данните се архивират и могат да бъдат експортирани във файлове с различни формат, вкл. xls.
При достигане на алармено ниво на някой измерван параметър избрани ползватели на системата могат да бъдат известени по 13 различни начина, включително с SMS или e-mail.
 

Разширената конфигурация включва още:
-    безжични многофункционални сензори
-    безжични актуатори
Многофункционални сензори. Измерват по няколко параметъра, например:
-    температура и влажност на въздуха; 


-    температура и влажност на въздуха, СО2 (въглероден диоксид), PM 2.5 (фини прахови частици с размер 2.5 микрона), AQI (индекс за качеството на въздуха);
 
-    температура и влажност на въздуха, СО2 (въглероден диоксид), PM 2.5 (фини прахови частици с размер 2.5 микрона), VOC (летливи органични съединения), HCHO (формалдехиди).

Безжичните актуатори са умни релета, умни контакти и IR контролери. Чрез тях се управляват уредите за вентилация, отопление, овлажнители, влагоуловители и въздухоочистители.
В зависимост от желанието на потребителя системата може да бъде установена в конфигурация само за мониторинг на качеството на въздуха или за мониторинг и управление на качеството на въздуха в помещението/ помещенията. Може да бъде разширявана и надграждана с времето.