loading...

Концепция за съвременен интелигентен дом

Въведение

Смарт жилище, автоматизация на дома, автоматизиран дом,.. – вероятно всеки човек влага различен смисъл в тези думи. За някого това може да е например управление на осветлението в дома в зависимост от часа, за друг – развита система с функционалности за мониторинг и управление на процеси и системи в жилището с цел осигуряване на комфорт на обитателите и оптимизиране на разходи. Милиони са вече домакинствата по света, които използват по-малки или по-големи системи за домашна автоматизация.
С помощта на автоматизацията могат да се следят и управляват множество аспекти от ежедневието на дома, от всяка точка на света посредством дистанционен достъп. Повишава се степента на удобство, могат да бъдат контролирани почти всички електрически уреди, системи за вода, сигурност и др.
Системата за домашна автоматизация може да облекчи ежедневието на хора със специални потребности.
Може да допринесе за оптимизиране на консумацията на електроенергия, топлоенергия, включително намаляване на загубите.

Нашата концепция за домашна автоматизация

 • Не използваме външни сървъри или облачни решения. Цялата информация се събира и съхранява във вашето жилище. Сигурността на вашите данни и вашето жилище са приоритет за нас.
 • Използваме надеждни технологии, доказани в индустрията – PLC, SCADA, HMI.
 • Използваме безжични сензорни мрежи – Zigbee, EnOcean, Wi-Fi, LoRa, но и кабелно свързани сензори и актуатори.
 • За наблюдение и ръчно управление използвате вашия телефон, таблет или PC.
 • Реализираме сложни алгоритми за управление, конкретни и индивидуални за всяко приложение, а не обикновени „сцени“.
 • Всички устройства, които включваме в нашите системи, са тествани в реални инсталации.

Цялостни завършени решения

%

Планиране

%

Проектиране

%

Изпълнение

%

Поддръжка

За големи жилища препоръчваме следната структурна схема

За малки жилища препоръчваме следната структурна схема

Какви параметри можем да измерваме, регистрираме и наблюдаваме?

 • Топлина
 • Осветеност
 • Качество на въздуха
 • Електроенергия
 • Сигурност в помещения
 • Грижа за възрастни хора

Алгоритми

Не предлагаме прости „сцени“. Алгоритмите за управление се реализират чрез PLC или домашен хъб. Това позволява изпълнение на сложни задачи, които зависят от обема и спецификата на управляваните обекти.
Управляваме не само уреди, но се грижим също така за анализ на човешкото поведение като например проследяване активност, сън, хранене и поведение на възрастни самотно живеещи хора.

Нива на управление

Поддържаме две нива на домашна автоматизация: мониторинг и контрол.

Мониторингът включва наблюдение на параметри, получени от сензори и ръчно дистанционно управление.

Контролът включва и автоматично управление по зададен алгоритъм.

С техническите средства, показани на двете структурни схеми, могат да се реализират редица функционални решения, като най-популярните са: