loading...

Грижа за възрастни и малки деца

В последните години нараства делът на възрастните хора. Немалка част от тях живеят сами. Целта на описваното решение е да даде набор от инструменти в ръцете на близките на възрастните за деликатно проследяване на тяхната обща активност, активността им, свързана с някои дейности, кондицията и поведението им, условията за сън, а също така необходимостта от помощ или от непрекъснато измерване на температурата на човек.

Важна част от решението „Грижа“ е проследяване на общата активност на възрастни хора, които живеят самостоятелно, както и активността им за някои важни за тях дейности. Може да се използва и при други категории обитатели на жилища, живеещи сами или в семейство. Например при боледуващи хора у дома, които трябва да се наблюдават дистанционно от близките им. Или използване от родители, когато децата са сами в къщи и жизнената им среда трябва да се контролира с оглед сигурност.

Друга важна задача е т.н. проследяване на кондицията. На база сравняване на данните при извършваните в ежедневието дейности от възрастния човек могат да се правят косвени изводи за физическия статус на организма на обитателя.

Решението може да следи и за наличие на странности и необичайности в поведението на възрастния човек. Например дейности по жилището в обичайното време за сън, или напускане на жилището в необичайно време. За определяне на необичайно и странно поведение трябва да се изберат условия, подходящи за всеки конкретен обитател, поради което алгоритъмът е гъвкав според конкретните условия. Поведението се визуализира графично на телефон, таблет, компютър. При необичайно или странно поведение може да се изпрати известие до телефона на човек или институция, която има грижа за възрастния човек.

Счита се, че качеството на съня е важно за доброто самочувствие и доброто здраве. С помощта на решението се следят движенията по време на сън, от което косвено се съди за качеството на съня. Върху качеството на съня влияят и фактори като осветеност, шум, качество на въздуха (CO2, VOC).

Необходимостта от помощ е нещо нормално за възрастните хора. Липсата на помощ навреме при честите падания, които са типични за възрастните след 60-70 год., е сред основните причини за високата смъртност при тази възрастова група. Често падналите хора не могат да стигнат до телефон и остават безпомощни с часове и дни.

С помощта на сензори за паднал човек и паник бутони може да се осъществи известяване на съответните отговорни лица за необходимостта от помощ поради падане или прилошаване на възрастния човек.

Непрекъснато измерване температура на човешко тяло е приложимо за човек в относително стационарна позиция. Например служители, работещи на компютърни работни места, с цел ранно откриване на признаци на COVID-19. Друг пример са лежащо болни, на които да се мери температурата и личният лекар да може да я следи дистанционно. Също следене на температурата при малки деца.

Измерената температура се показва на компютър, таблет или телефон и при достигане на гранично висока стойност се предизвиква локална индикация и/или известяване.

Реализирането на решението „Грижа“ във всеки от аспектите му е свързано с наблюдение, изисква използването на разнообразни сензори, а в зависимост от включените функционалности, и на актуатори.
Резултатите се визуализират графично на телефон, таблет, компютър, посредством специализирани екрани, трендове и журнали (log files), с регистрация на времето на промените на всяка променлива за активност. Където е приложимо, чрез цветове или символи на специализирани екрани може да се дава обобщена картина за статуса на дадена наблюдавана „активност“: липсва, обичайна, ниска, висока.

Анализ за известяване се изпълнява в домашния хъб или контролера. Известяването става чрез изпращане на съобщение на телефоните, на които е инсталирано приложение или чрез SMS. Известието се изпраща на близък човек или институция, която е поела грижата за възрастния (наблюдавания) човек.

Трябва да се каже, че част от функционалностите на „Грижа“ се считат от потребителите за нарушаване на личното им пространство. Затова всеки отделен случай е специфичен сам по себе си, трябва да се дефинира като конфигурация с участието на всички потребители и в съответствие с нормите и регулациите в страната. Под потребители в този случай се разбират както първичните потребители, т.е. възрастните хора, така и вторичните потребители, т.е. близките им, които се грижат за тях, така и третичните потребители като съответни застрахователи, социални институции и др.

Zigbee безжични сензори и актуатори

EnOcean безжични сензори и актуатори